Så är det hos oss...

 • Verksamheten bedrivs i en villa och utgår från en lugn och trygg hemmamiljö. Hela villan är utformad efter barnens önskemål och behov. Villan används ej som bostad, utan endast som verksamhetslokal.
 • Barngruppen är mindre än på en förskola och alla barn får utrymme och uppmärksamhet. 
 • Barngruppen består av ca 12 barn och tre pedagoger.
 • Verksamheten anpassas efter barnens intressen och önskemål.
 • Vi arbetar efter Montessoripedagogiken och uppmuntrar barnen att lära sig själva och bli självständiga individer.
 • Regelbundna observationer av barnen ger oss möjlighet att se alla barn och stimulera och utmana dem efter deras enskilda behov. 
 • Utevistelse varje dag, till olika lekparker och till skogen. Barnen lär känna sitt närområde och får träffa andra barn och vuxna.
 • I en liten barngrupp minskar risken för sjukdomar, och vi har generellt väldigt friska barn med få sjukdagar.  
 • Barnen får en nära relation till de andra barnen. Barnen lär sig att ta hänsyn och värna om varandra, stora som små, pojkar som flickor.
 • Samma barnomsorgsavgift som kommunen.
 • Alla barn har en egen portfolio som följer dem hela förskoletiden. Där tydliggörs barnets utveckling med bilder,  teckningar, fotografier etc
 • Verksamheten arbetar aktivt efter läroplanen för förskolan (Lpfö98).
 • Verksamhetens öppettider styrs av föräldrarnas behov. Barnomsorg erbjuds alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30