Vi tillämpar kommunens maxtaxa.

Exempel:

För barn 1-3 år är maxtaxan 3%  av hushållets inkomster eller max 1313:-/månad

För barn 4-6 år är maxtaxan 2% av hushållets inkomster eller max 875:-/månad