Vi tillämpar kommunens maxtaxa.
Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 47 490 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 425 kronor/månad.