Ansökan till verksamheten sker via Stockholms stads hemsida.

 

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning.

Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten erbjuds plats före andra barn.

Barnen i verksamheten är åldersindelade i två grupper, lilla gruppen och stora gruppen. Barn med längst kötid till verksamheten erbjuds plats i respektive grupp.

Erbjudande om plats sker via Stockholm stad och "Min barnomsorg"