Verksamheten bygger till stor del på Maria Montessoris pedagogik med stora inslag av utevistelse, motorik och musik.

 

Grundläggande i Montessoripedagogiken är tilltron till barns förmåga och drivkraft att lära sig. Alla som någon gång har tampats med en bångstyrig tvååring som "kan själv", kan intyga att de har en otrolig vilja att lära sig och klara sig själv.

Genom att "hjälpa barnet att göra det själv" utvecklas barnens självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

 

Inlärningsförmågan hos ett barn i förskoleåldern är enorm. Under ingen annan period i livet lär man sig så mycket på så kort tid.

 

Inlärningen sker i periodvis inom olika områden, Det lilla barnets fokus ligger tex på språkutveckling och motorik, medan det lite äldre barnet kanske är extra mottaglig för siffror och bokstäver. Detta kallade Maria Montessori för sensitiva perioder.

Under dessa perioder har barnen en fantastisk förmåga att lära sig, bara genom att de är intresserade och får möjlighet att välja att ägna sig åt det som intresserar dem. Barn lär sig bäst genom att själva vara aktiva och pröva allt praktiskt. Det är vår uppgift som personal att skapa förutsättningar för detta.

 

 

Några grundtankar kring att arbeta efter Maria Montessoris pedagogik:

  • Det pedagogiska arbetet måste utgå ifrån barnets sätt att uppfatta sin omgivning. Det är därför väsentligt med en miljö som såväl som möjligt motsvarar barnets förutsättningar och behov i samspelet individ - samhälle.
  • Arbetet skall bedrivas i en lugn och stimulerade miljö där man tar tillvara barnets egna möjligheter i den takt som passar varje enskilt barn.
  • Varje barn betraktas enskilt och skall ha frihet att växa i sin personlighet.
  • Barn är nyfikna och vetgiriga och har ett spontant intresse för att lära.
  • Barnet söker själv kunskap.
  • Barnet har en unik förmåga till inlärning.
  • Barnet skall ges möjlighet till självständighetsträning - frihet under ansvar.
  • Barnet skall grundlägga en sund känsla av egenvärde och självtillit.
  • Det skall råda en ömsesidig respekt mellan barn och personal.